איך אפשר לשנות את המונולוג הפנימי מביקורתי לסלחני?

איך אפשר לשנות את המונולוג הפנימי מביקורתי לסלחני?

שלום בית - איך אפשר לשנות את המונולוג הפנימי מביקורתי לסלחני?איך אפשר להפחית ביקורת ושיפוטיות אחד כלפי השניה?אחת הבעיות בזוגיות